Servicii

servicii_documentatii_ipromin_60x60Documentatii tehnico-economice pentru valorificarea superioara a substantelor minerale utile

- Studii de fezabilitate

- Calcul de rezerve

- Proiecte tehnice si devize de executie

- Expertize privind eficienta exploatarii zacamintelor

- Studii de evaluare a impactului asupra mediului

- Analize privind valoarea reala a unui zacamant, analize de pret

- Studii geotehnice

- Proiectare baraje de pamant, depozite de steril, depozite de carbune sau minereuri

- Proiecte pentru stabilizarea versantilor si a alunecarilor de teren

 

servicii_studii_strategii_ipromin_60x60     Studii de prognoza si strategii pentru resursele minerale
servicii_cercetare_ipromin_60x60px     Cercetare geologica complexa
servicii_proiecte_ipromin     Proiecte de specialitate si asistenta tehnica pentru constructii industriale
servicii_mentinerea_relatiilor_ipromin     Mentinerea relatiilor cu autoritatile competente si sustinerea proiectului
servicii_inchidere_mina_ipromin     Proiecte de conservare/inchidere pentru obiective miniere
servicii_mediu_ipromin     Documentatii de mediu si gospodarirea apelor

- Plan de gestionare a deseurilor

- Evaluarea riscului

- Documentatii tehnice pentru prevenirea poluarii

- Documentatie de obtinere a acordului de mediu

- Documentatie de obtinere a autorizatiei de mediu

- Studiu de evaluare a impactului asupra mediului

- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

- Fisa de prezentare a activitatii

- Bilant de mediu pentru inchidere