Atestate si brevete

  • - Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
  • - Certificat de atestare emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru intocmirea studiilor hidrogeologice si a studiilor de gospodarire a apelor
  • - Certificat de atestare emis de Agentia Nationala pentru Resurse minerale pentru realizarea si expertizarea proiectelor pentru exploatarea resurselor minerale si a inchiderilor de mine
  • - Certificat pentru Sistemul de management al calitatii – ISO 9001:2001
  • - Membru in Comitetul national roman al marilor baraje, afiliat la Comisia Internationala a marilor baraje – ICOLD
  • - Certificat de atestare emis de Ministerul Apelor si Protectia Mediului pentru elaborarea studiilor de impact si a bilanturilor de mediu conform legislatiei in vigoare
  • - Membru in Central Consultancy Register Phare Tacis
  • - Membru in Asociatia Internationala de Geologie Inginereasca
  • - Membru in Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania